Steffen2015: Planetära gränser bör styra utveckling

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Steffen m.fl. uppdaterar konceptet om de planetära gränserna som introducerats av Rockström. Två gränser är synnerligen viktiga: klimatet och biosfärens integritet (funktionelle akosystem), eftersom överskridande av en av dessa kan leda till att jorden går över till ett nytt tillstånd. Läs hela artikeln i Science.