Rockström2009: Nio planetära gränser

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Rockström m.fl. (2009) utvecklar konceptet “planetära gränser” genom att lista tröskelvärden som ej får överskridas för att jorden ska hållas kvar i ett beboeligt tillstånd. Tre av dessa värden är redan överskridna: klimat, biologisk mångfald och kvävekretsloppet. Artikeln har citerats tusentals gånger på bara 6 år vilket är anmärkningsvärt. Det väsentliga budskapet i artikeln är att vi behöver beakta samtliga parametrar och inte bara fokusera på en av dem. Läs hela artikeln i Nature.