Luyssaert2008: Gammelskogar är kolsänkor

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Luyssaert m.fl. har gjort en genomgång av kända studier på kolbalansen i skogar världen över. De kommer fram till att gammelskogar fortsätter att binda kol i träden såväl som i marken.  Gammelskogen på norra halvklotet (600 miljoner ha) levererar 10% av den globala ekosystemsproduktionen, och dessa skogar lagrar ungefär 1 Pg C per år. (1 Pg = 1015 g). De förutspår att om dessa gammelskogar störs t.ex. genom skogsbruk att kolförrådet kommer att försvinna till atmosfären. Läs hela artikeln i Nature eller ladda ner pdf-en här.