Kalla Fakta (TV4) granskar klimatkompensering

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Svenska Energimyndigheten kritiseras för att de köper kolkrediter från ett stort trädplanteringsprojekt i Kachung i Uganda. Myndigheten har skrivit under ett 20-årigt avtal, värt drygt 36 miljoner kronor, med det norska skogsbolaget Green Resources. De ca 6000 bönder som tidigare har brukat markerna eller haft bete där har tvingats bort från sina marker. De har förlorat sina inkomstkällor och flera har gripits, fängslats eller fått sina djur beslagtagna. Se reportage från Kalla Fakta (november 2015) här.