Den svenska skogsbruksmodellen

Denna korta film (4 min) visar på ett lättsmält sätt hur det ser ut i den svenska skogen.